Reklamačný formulár

TIRSHOP-SJ, s.r.o. Sídlisko II 1217/46, Vranov nad Topľou 093 01, tirshop.presov@gmail.com, 0944 498 777

  Názov firmy*:

  Kontaktná osoba*:

  Adresa*:

  Email*:

  Telefón*:

  Názov rekl. tovaru*:

  Výrobné číslo tovaru*:

  Dátum montáže*:

  Čislo nadobúd. Dokl. TIRSHOP-SJ, s.r.o.*:

  Údaje o aute + VIN*:

  Stav km pred montážou*:

  Stav km po demontáži*:

  Popis závady*:

  Návrh na riešenie*: